MU Phi Long | TEST: 03/03 - OPEN: 05/03

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU - DINORANT

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).

- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".

- Nguyên liệu:

  • + 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) - tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Kỳ Lân

Quái Điểu


Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 567] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 588] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 154] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 109] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 522] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 274] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 378] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 375] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 341] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 473] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 330] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 454] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 466] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 692] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 425] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 428] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 452] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 500] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 579] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 931] 01-05-2016