MU Phi Long | TEST: 06/10 - OPEN: 08/10

HỆ THỐNG DANH HIỆU - CẤP BẬC TRONG GAME

Danh hiệu - Cấp bậc nhân vật được tính như sau:

  • Nếu chưa có nhân vật nào ReLife thì Cấp bậc sẽ phân chia theo Mức Reset
  • Nếu đã có nhân vật ReLife thì Cấp bậc sẽ phân chia theo thứ tự TOP BXH chung
Mức Reset TOP Cấp bậc
51 đến 70 lần Theo mức Reset Tân Binh
71 đến 90 lần Theo mức Reset Binh Nhì
91 đến 110 lần Theo mức Reset Binh Nhất
111 đến 130 lần Theo mức Reset Hạ Sĩ
131 đến 150 lần 416->500 Trung Sĩ
151 đến 170 lần 336->415 Thượng Sĩ
171 đến 190 lần 266->335 Thiếu Úy
191 đến 210 lần 206->265 Trung Úy
211 đến 230 lần 156->205 Thượng Úy
231 đến 250 lần 116->155 Đại Úy
251 đến 270 lần 86->115 Thiếu Tá
271 đến 290 lần 61->85 Trung Tá
291 đến 310 lần 41->60 Thượng Tá
311 đến 330 lần 26->40 Đại Tá
331 đến 350 lần 16->25 Chuẩn Tướng
351 đến 370 lần 11->15 Thiếu Tướng
371 đến 390 lần 7->10 Trung Tướng
391 đến 395 lần 4 -> 6 Thượng Tướng
396 đến 399 lần 2 vs 3 Đại Tướng
>400 lần 1 Nguyên Soái


Bạn có thể tự chọn cho mình một Danh Hiệu của riêng bạn tuy nhiên bạn sẽ phải mất 1 khoản chi phí cho Danh Hiệu đó:

  • Chức năng này sẽ ra mắt trong thời gian tới...Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 418] 06-10-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 297] 06-10-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 411] 06-10-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 373] 06-10-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 468] 06-10-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 398] 06-10-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 345] 06-10-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 361] 06-10-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 367] 06-10-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 371] 06-10-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 354] 06-10-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 351] 06-10-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 422] 06-10-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 413] 06-10-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 344] 06-10-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 313] 06-10-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1243] 06-10-2023
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1090] 06-10-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 941] 06-10-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1234] 06-10-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1012] 06-10-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 964] 06-10-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 950] 06-10-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 966] 06-10-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1009] 06-10-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 505] 06-10-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 519] 06-10-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 530] 06-10-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 496] 06-10-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 451] 06-10-2023
  Xem tất cả các bản tin